2010/Sep/19

    

 

 

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2553-2554

ของ  11  สโมสรไลออนส์

 

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่ (โฮสท์)

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่  เพชรนครพิงค์

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่ อินทนนท์

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่ แม่ระมิงค์

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่  ศรีวิชัย

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่  แม่โจ้

สโมสรไลออนส์ ลำปางหลวง

สโมสรไลออนส์ จามเทวี  ลำพูน

สโมสรไลออนส์ ปาย - แม่ฮ่องสอน

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่  ฝาง

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่ สารภี

 

ณ ห้อง คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม เลอ เมอร์ริเดียน เชียงใหม่

วันเสาร์ ที่  19  มิถุนายน  2553

 

 

 

 

 

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2553-2554

ของ  11  สโมสรไลออนส์

 

            กำหนดการ:        18.00 น.            ลงทะเบียนและสังสรรค์      18.30 น. เริ่มรับประทานอาหาร

                                    19.15 น.            ประธานสภาผู้ว่าการภาครวมฯ กล่าวเปิดการประชุม และเชิญเคารพธงชาติ

                                    20.07 น.            แนะนำแขกผู้มีเกียรติ-สื่อมวลชน-สมาชิกของแต่ละสโมสร

                                    20.30 น.            พิธีกรเชิญคณะกรรมการชุดเก่า ปีบริหาร 2552-2553 แสดงตน

                                                            พิธีอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดเก่าพ้นวาระหน้าที่

                                                            โดย ไลออน สุวรรณา  ศิริรัตน์  ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ 1

                                                            ปีบริหาร 2552-2553

                                    21.00 น.            ประธานสภาผู้ว่าการภาครวม กล่าวขอบคุณ/มอบโล่ให้ นายกฯ เลขาฯ เหฯ  

                                    21.15 น.            พิธีกรเชิญคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่แสดงตน

                                                            พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประจำปี 2553-2554

                                                            โดยไลออน รุ่งนภา  เตชะอาภรณ์ชัย  ผู้ว่าการภาครับเลือกตั้ง

                                                            ไลออนส์สากล ภาค 310-เอ 1  ปีบริหาร 2553-2554

                                    21.45 น.            พิธีมอบเหรียญประจำตำแหน่งนายกคนใหม่ ของแต่ละสโมสร  โดย                                                                     ประธานสภาผู้ว่าการภาครวม ไลออนส์สากลภาค 310 ประเทศไทย                                                           ไลออน ม.ร.ว.เจริญสุข  สุขสวัสดิ์  พร้อมให้โอวาท และกล่าวแสดงความ                                                      ยินดี-อวยพร คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 11 สโมสร

22.00 น.            เชิญผู้เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมร้องเพลง ไลออนส์สปีริต และ ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี                                                        

                                    22.30 น.            เสร็จสิ้นพิธีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 11 สโมสร

                                                            (หลังจากนี้ไปจะเป็นภาคบันเทิง)

 

พิธีการขั้นตอน

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ 11 สโมสร

 ปีบริหาร 2553-2554

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่ (โฮสท์)

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่  เพชรนครพิงค์

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่ อินทนนท์

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่ แม่ระมิงค์

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่  ศรีวิชัย

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่  แม่โจ้

สโมสรไลออนส์ ลำปางหลวง

สโมสรไลออนส์ จามเทวี  ลำพูน

สโมสรไลออนส์ ปาย - แม่ฮ่องสอน

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่  ฝาง

สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่ สารภี

ณ ห้องคอมเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม เลอ เมอร์ริเดียน เชียงใหม่

วันเสาร์ที่  19  มิถุนายน  2553  เวลา  18.00 – 23.00  น.

 

******************************************************************

            จัดทำสคริ๊ปและเรียบเรียง โดย : ไลออน อานุภาพ ไทยอุปถัมภ์ และ ไลออน สิริวิมล โปทา   โดยได้รับความร่วมมือ-ให้ข้อมูล-ประสานงาน จากคณะกรรมการ 11 สโมสร  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

******************************************************************

            ทีมงานพิธีกรในวันนี้คือ  1. ไลออน อานุภาพ ไทยอุปถัมภ์(โฮสท์), 2. ไลออน อุดมการณ์  ฉางข้าวคำ(จามเทวี ลำพูน), 3. ไลออน ประยงค์  บูรณานุสรพงษ์(ศรีวิชัย), 4. ไลออน วินัย วินัยสถาพร(ลำปางหลวง), 5. ไลออนไพวัลย์  กาละพัฒน์(แม่ระมิงค์), 6. ไลออน สมสมัย  ชนะ(เพชรนครพิงค์), 7. ไลออน จำรูญวิทย์  จันทร์นรานนท์(ปาย- แม่ฮ่องสอน), 8. ไลออน ณรงค์  ตุ่นจาเรือน(อินทนนท์), 9. ไลออน ชมพูนุช  ชาญด้วยกิจ(แม่โจ้) , 10. ไลออน ฉันทนา อินทราครรชิต(ฝาง) , 8. ไลออนกิตติมา มูลเลอร์(สารภี)

******************************************************************

 

ขั้นตอนที่ 1  เวลา 18.00 น. ช่วงลงทะเบียนและสังสรรค์ ขอให้แต่ละสโมสรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลของแขกทุกท่านฯ กรุณาอย่าได้ตกหล่น เนื่องจากจะเป็นการประกาศรายนามแขกของแต่ละสโมสร ชื่อ นามสกุล ยศ (ขอเน้นความชัดเจนของตัวอักษรและเสียงอ่านที่ถูกต้อง) และโปรดระบุว่าเป็นแขก ของสโมสรใดด้วย  รายนามแจกผู้มีเกียรติที่กล่าวถึงนี้ กรุณาส่งถึงมือพิธีกรกลาง ก่อน 19.00 น.

 

******************************************************************

 

18.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกสโมสรไลออนส์  ทั้ง  11  สโมสร   มาถึงบริเวณงานเตรียมต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน

18.30 น. ดนตรีคาราโอเกะ เริ่มสรรหาเชิญนักร้องรับเชิญขับร้องเพลงไปเรื่อยๆ ช่วงนี้ขอให้เลขาธิการของทั้ง 11 สโมสร โปรดประสานงานเรื่อง  รายนามแขก และ สื่อมวลชนฯที่มาร่วมงาน   ส่งต่อให้กับผู้ประสานงานของทีมงานพิธีกร   คือ   ไลออน กิติภณ เมฆประภามงคล(เชียงใหม่ โฮสท์) จะเป็นผู้รวบรวมขั้นสุดท้ายเพื่อนำเข้าสู่พิธีการ การประกาศแนะนำแขกรับเชิญ และสื่อมลชน ที่มาร่วมงาน

******************************************************************

18.45 น. พิธีกรกลาง ไลออน ชมพูนุช ชาญด้วยกิจ เตรียมตัวเข้าสู่ช่วงพิธีการ โดยจะให้สัญญาณกับทาง ไลออน ประยงค์ บูรณาณุสรพงษ์ สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ศรีวิชัย เพื่อเตรียมเชิญประธานและแขก VIP ที่จะขึ้นไปบน HEAD TABLE ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 1. ประธานสภาผู้ว่าการภาครวมไลออนส์สากล ภาค 310 ประเทศไทย (เชิญจากโต๊ะอาหาร โดยมีเทมเมอร์ เดินนำไปยังที่นั่งโต๊ะ Head Table) ไลออน ม.ร.ว. เจริญสุข   สุขสวัสติ์
 2. ผู้ว่าการภาคไลออนส์สากล ภาค 310-เอ1 ปีบริหาร 2552-2553 (เชิญจากโต๊ะอาหาร โดยมีเทมเมอร์ เดินนำไปยังที่นั่งโต๊ะ Head Table) ไลออน สุวรรณา  ศิริรัตน์
 3. ผู้ว่าการภาครับเลือกตั้ง ไลออนส์สากล ภาค 310-เอ1 ปีบริหาร 2553-2554 (เชิญจากโต๊ะอาหาร โดยมีเทมเมอร์ เดินนำไปยังที่นั่งโต๊ะ Head Table) ไลออน รุ่งนภา  เตชะอาภรณ์ชัย
 4. นายกสโมสร ไลออนส์ เชียงใหม่ สารภี (เชิญ โดย พิธีเชิญธง) ไลออน ระพีพรรณ  สวนสมจิตร
 5. นายกสโมสร ไลออนส์ เชียงใหม่ ฝาง (เชิญ โดย พิธีเชิญธง) ไลออน ฟองจันทร์ ยิ่งเจริญ
 6. นายกสโมสร ไลออนส์ ปาย - แม่ฮ่องสอน(เชิญโดย พิธีเชิญธง) ไลออน จำรูญวิทย์  จันนรานนท์
 7. นายกสโมสร ไลออนส์ จามเทวี ลำพูน (เชิญ โดย พิธีเชิญธง) ไลออน  พิมพ์สุรางค์  ปัทมชัยยันต์
 8. นายกสโมสร ไลออนส์  ลำปางหลวง (เชิญ โดย พิธีเชิญธง) ไลออน  โกศล  ไชยเงินตรา
 9. นายกสโมสร ไลออนส์ เชียงใหม่ แม่โจ้ (เชิญ โดย พิธีเชิญธง) ไลออน ศรีวรรณ  มลิพันธุ์
 10. นายกสโมสร ไลออนส์ เชียงใหม่ ศรีวิชัย (เชิญ โดย พิธีเชิญธง) ไลออน นันทิกา  แก้วน้อย
 11. นายกสโมสร ไลออนส์ เชียงใหม่  แม่ระมิงค์ (เชิญ โดย พิธีเชิญธง) ไลออน  พิสมัย  ตรีวิชา
 12. นายกสโมสร ไลออนส์ เชียงใหม่อินทนนท์ (เชิญ โดย พิธีเชิญธง) ไลออน ศุภวรรณ  มีมงคล
 13. นายกสโมสร ไลออนส์ เชียงใหม่เพชรนครพิงค์(เชิญ โดย พิธีเชิญธง) ไลออน  สุนิสา  วงค์ไชย
 14. นายกสโมสร ไลออนส์ เชียงใหม่(โฮสท์)(เชิญ โดย พิธีเชิญธง) ไลออน อาคม  สุขะหุต

******************************************************************

(พิธีกรกลางจะอ่านตามรายชื่อ แขกผู้มีเกียรติที่มาลงทะเบียน จาก กรรมการฝ่ายต้อนรับฯ โดยจะขอความกรุณาจาก ไลออนส์ เลขาธิการ, ไลออนส์เทมเม่อร์ 11 สโมสรและกรรมการไลออนส์ฝ่ายต้อนรับฯ ขอได้โปรดช่วยเหลือในเรื่องการแยกรายชื่อของแขกแต่ละกลุ่ม อาทิเช่น แขกรับเชิญ แขกต่างสโมสร สื่อมวลชน เป็นต้นฯ และขอความกรุณาตรวจสอบรายชื่อให้อ่านออกด้วย เพราะถ้าหากอ่านผิด จุถูกตำหนิจากเจ้าของชื่อท่านนั้นๆ ได้โปรดประสานงานกับไลออน กิตติภณ เมฆประภาวงคล( ชม. โฮสท์) ขอได้รับความของคุณจากคณะทีมงานพิธีการฯ)

 

(ประธานภูมิภาค, ประธานเขต, นายกสโมสรโรตารี่, นายกสโมสรไลออนส์ต่างสโมสร, อดีตผู้บริหารในทุกระดับ รวมถึงแขก วี.ไอ.พี. ที่แต่ละสโมสรเชิญมาเป็นเกียรติ ที่มาร่วมงานนี้ ขอความร่วมมือจาก ท่านเลขาธิการทุกสโมสร เทมเมอร์ทุกสโมสร โปรดร่วมด้วยช่วยกันนำท่านผู้มีเกียรตินี้เข้านั่งประจำที่ ก่อนที่พิธีการจะเริ่มด้วย--------ขอขอบพระคุณ)

 

ขั้นตอนที่  2   19.00 น. ใกล้เข้าสู่ช่วงพิธีการ ขอให้ ไลออน กิตติภณ เมฆประภามงคล โปรดเตรียมตัวอยู่ใกล้แท่นพูด เพื่อประสานงานกับผู้ช่วยเลขาฯ ของแต่ละสโมสร เพื่อเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อสมาชิกที่มาร่วมงาน รวมทั้งรายนามของผู้มีเกียรติ รายนามของสื่อมวลชนทุกแขนงและหรือ จากสถานีวิทยุทุกสถานี เพื่อให้พิธีกรกลางประกาศแนะนำ

 

(ไลออน ชมพูนุช ชาญด้วยกิจ จะเป็นพิธีกรกลาง ขึ้นประกาศเชิญ VIP ก่อน 3 ท่านแรก ขึ้นสู่ Head Table โดยจะนัดหมายให้เทมเมอร์ 3 ท่าน เดินไปส่ง VIP ทั้ง 3 ท่าน ขึ้นสู่เวที และจัดเก้าอี้ให้นั่งจนกว่าจะนั่งเสร็จ จึงจะประกาศคนที่ 2 ตามลำดับ ไลออน ธนกร แสงสุริยากาศ จะป