2009/Mar/08

เพื่อนเจ้าสาว สวยกว่าเจ้าสาว อะไรจะเกิดขึ้น

            คนเราเกิดมาสิ่งหนึ่งที่มักจะหลีกหนีไม่พ้นก็คือการครองรักครองเรือนหมายถึงการจัดงานแต่งงาน หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า งานมงคลสมรสประเพณีเก่าแก่ที่นิยมจัดงานแต่งงานก็คือ จะต้องมี เพื่อนเจ้าบ่าว หรือเพื่อนเจ้าสาว เพื่อมาช่วยอยู่ใกล้ชิดคู่บ่าวสาว นัยหนึ่งก็ต้องการความอบอุ่นใจปรึกษาได้ ช่วยได้ ในยามที่เจ้าบ่าว เจ้าสาว ต้องการความช่วยเหลือในขณะที่กำลังอยู่ท่ามกลางแขกเหรื่อของงาน เพราะในยามนั้น ทั้งเจ้าบ่าว เจ้าสาวคงอยู่ระหว่างตื่นเต้น จนตาลายไปหมด นึกอะไรไม่ออก ดังนั้นการมีเพื่อนเจ้าบ่าวหรือ เพื่อนเจ้าสาว คงจะเป็นทางออกทางหนึ่ง ซึ่งก็เป็นการดี ดีกว่าไม่มีแน่นอน และอาจจะทำให้งานแต่งงานนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ด้วย เจ้าบ่าว เจ้าสาวต้องการความช่วยเหลือ ณ เวลานั้น ก็จะสามารถช่วยได้เป็นอย่างดี

            แต่ตามที่จั่วหัวข้อในวันนี้เป็นเพียงประเด็นหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบการเลือกเพื่อนเจ้าสาว ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้งานออกมาดีดูดี และ กลมกลืนไปด้วยกันได้ อย่างไม่มีที่ติ หรือ ไม่มีความขัดเขินเดิมทีการเลือกเพื่อนเจ้าสาว หรือเพื่อนเจ้าบ่าวก็มักจะเลือกจากเพื่อนรักเพื่อนเกลอ เพื่อนที่รู้ใจ เพื่อนที่สนิทสนมกันมากเป็นพิเศษ เรียกว่าอยู่ในก๊วนเดียวกัน ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี นี่ก็เป็นการมองมุมเดียว ด้านเดียวเท่านั้น

            ในแง่ของการจัดงาน หากมีฝ่ายพิธีการหรือ มีพิธีการที่ดี จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม สิ่งหนึ่งที่ฝ่ายพิธีการ หรือเจ้าภาพของงาน จะต้องคำนึงให้มาก ก็คือ เจ้าบ่าว เจ้าสาว จะต้องเป็นจุดเด่นของงานเป็นคนสำคัญที่สุดของงาน เป็นเป้าหมายในการจัดงาน คนที่มางาน มาเพราะคู่บ่าวสาวมาเพื่อแสดงความยินดีต่อคู่บ่าวสาว อย่างไรก็ตามก็จะต้องจัดให้เจ้าบ่าว เจ้าสาวจะต้องเป็นที่หนึ่งของงาน ดังนั้น หากจะต้องมีเพื่อนเจ้าบ่าว หรือ เพื่อนเจ้าสาวจะต้องเลือกเฟ้น หรือ กำหนดสะเปคของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เพื่อนเจ้าบ่าว หรือเพื่อนเจ้าสาว อย่างเหมาะสม ดูสวยงาม ออกมาดูดี เช่น จะต้องไม่สวยกว่าเจ้าสาวไม่หล่อกว่าเจ้าบ่าว ไม่ขาวกว่า รูปร่างต้องไม่สวยสง่ากว่า ยิ้มสวยกว่าทรงผมสวยกว่า ชุดสวยกว่า แม้ว่าคู่บ่าวสาว แต่งงานกัน เพราะความรักความเข้าใจแต่งานสำคัญ เช่นงานแต่งงานนี้ เมื่อจัดทั้งที ในชีวิตจะมีโอกาสจัดก็เพียงครั้งเดียวก็จะต้องคิดให้รอบคอบ ไม่ใช่การสอบในชั้นเรียน ที่สอบไม่ผ่านก็สอบแก้ตัวใหม่ได้ จะมาเทียบกับงานแต่งงานไม่ได้ไม่ใช่คิดว่า งานนี้แต่งแล้วไม่ถูกใจ ค่อยแก้ตัวด้วยการจัดแต่งใหม่ได้เช่นนี้คงไม่ถูกต้อง ในยามที่เพื่อนรักจะแต่งงานทั้งทีบรรดาเพื่อนสนิทก็ต่างที่จะต้องเสนอตัวมาช่วยงานทุกด้าน ไม่จะเป็นฝ่ายต้อนรับฝ่ายรับของขวัญ ฝ่ายจ่ายของชำร่วย ฝ่ายอาหาร ฝ่ายดนตรี ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายพิธีกร  ฝ่ายนำส่งแขกเข้านั่งตามโต๊ะที่ได้จัดเตรียมไว้ ฝ่ายประสานงานกับอาคารสถานที่ของโรงแรมเป็นต้น

            เพื่อนเจ้าสาว หรือ เพื่อนเจ้าบ่าวนั้นก็จะหมายถึงคนที่จะไปยืนใกล้ๆกับเจ้าบ่าวเจ้าสาว  ในบางงานเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะยืนขนาบทั้งสองข้างตรงนี้เองที่เป็นจุดที่จะต้องหลีกเลี่ยง หรือ ปรับปรุงใหม่ เพราะเหตุดังกล่าวข้างต้นในเชิงบวก หรือ ในแง่ดี คนยิ่งเยอะยิ่งดี ยิ่งมีเพื่อนมาช่วยงานเยอะ คู่บ่าวสาวก็ยิ่งอบอุ่นแต่ถ้ามองในเชิงลบ ก็จะต้องมองถึงความรู้สึกของคนที่ได้พบเห็น เมื่อเพื่อนเจ้าบ่าวหรือ เพื่อนเจ้าสาวนั้น ยืนกระหนาบข้าง มีให้เห็นเปรียบเทียบได้ว่าเพื่อนเจ้าสาวสวยกว่าเจ้าสาวเป็นกอง หรือ เพื่อนเจ้าบ่าวหล่อมาก หล่อกว่าเท่กว่าเจ้าบ่าว หรือ ไม่ก็ ทำไมเจ้าสาวถึงขี้เหร่นัก หรือเจ้าบ่าวแสนจะไม่หล่อเอาเสียเลย ถ้าเป็นเช่นนี้ งานคืนนั้นกร่อยไปเลย หรือหาความประทับใจไม่มี เพราะเจ้าภาพ หรือ ฝ่ายพิธีการ ละเลย ไม่ใส่ใจ แง่ความรู้สึกที่ไม่สมควรจะให้มีเช่นนี้เลย จริงอยู่ คู่บ่าวสาวรักกันจึงมาประกอบพิธีมงคลสมรสจัดงานแต่งงาน แต่ทำไม จึงไม่คิดทำให้งานสมบูรณ์ด้วยการคิดป้องกันดีกว่าที่จะต้องมาคอยแก้ข่าว แก้ตัว หลังงาน ซึ่งไม่มีประโยชน์ห้ามคนมิให้นินทาลับหลัง หรือ หลังงานก็ยังนินทาได้ไปอีกนานแสนนาน

            ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ฝ่ายพิธีการจะต้องแนะให้เจ้าภาพ หรือ คู่บ่าวสาว คัดเลือก เพื่อนเจ้าบ่าว เจ้าสาวตามความเหมาะสม ไม่เอาสวยกว่า ไม่เอาสูงกว่า ไม่เอาขาวกว่า ไม่เอาหล่อกว่าไม่เอาคนที่ใส่ชุดที่มีราคาแพงกว่า ไม่เอาคนใส่เครื่องประดับมากกว่าไม่เอาคนยิ้มสวยกว่า ต้องเอาคนที่สามารถคุยกันได้ว่าจะให้ทำหน้าที่อะไรบ้างนอกนั้น อย่าทำนอกบทที่ฝ่ายพิธีการวางไว้ หรือ ทางออกอีกทางหนึ่งก็คือ งานเดินไปด้วยการควบคุมของฝ่ายพิธีการที่มีการกำกับแต่ละขั้น แต่ละตอน เดินด้วยบทสะคริ๊ปต์ ถ้าเป็นได้เช่นนี้ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าสาวในมีปัญหานี้อีกเลย และอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาบรรดาเพื่อนเจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าสาว มานั่งอยู่ข้างล่างโต๊ะหนึ่ง หรือสองโต๊ะร่วมกับแจกทั่วไป ก็จะเป็นการแก้ปัญหาทางหนึ่งได้ด้วย

            บทความนี้ไม่ได้ต่อต้าน หรือไม่เห็นด้วยกับการมีเพื่อนเจ้าบ่าว หรือ เพื่อนเจ้าสาว เพียงแต่ไม่อยากให้งานมงคลสมรส หรือ งานแต่งงานนี้ คลายความสำคัญของ เจ้าบ่าว เจ้าสาวกลับกลายเป็นเสียงชมว่า เพื่อนเจ้าสาว คืนนี้ สวยมาก สวยกว่าเจ้าสาว หรือเพื่อนเจ้าบ่าว หล่อกว่าเจ้าบ่าว แค่งานนี้ก็พังแล้วท่านผู้อ่านมีความเห็นเป็นอื่น ก็กรุณาออกความเห็นโต้แย้งมาได้ เพราะบทความนี้มีเจตนาดี ที่ต้องการให้มีการพัฒนา ต้องการให้เอาไปปรับปรุง ต้องการให้มีคนคิดไปได้หลายแนวต้องการให้คนคิดเป็น จะได้ช่วยกันทำให้ดีขึ้น ดียิ่งขึ้น ขอฝากไว้ในบล๊อคนี้ด้วยครับ

 

Comment

Comment:

Tweet


#4 by (171.98.203.90|171.98.203.90) At 2014-12-19 14:04,
เยี่ยมมากๆค่ะ คุณรู้สึกถึงรายละเอียดมากๆ..ขอชมจากใจจ้า
#3 by ไข่มุกที่ราบสูง (125.26.141.181) At 2010-01-11 20:55,
คิครับ ดีใจมากที่อย่างน้อยก็มีคน ออกความเห็นที่จะต้องการเพื่อนรัก เพื่อนสนิทที่สุดมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว เจ้าสาวกัน ก็เป็นการแสดงความเห็นกันได้ครับ ผมก็ยินดีรับฟัง และ ยอมรับความเห็นที่ดีกว่าเสมอ เชิญครับ เชิญให้ความเห็นกันมาได้ แล้วสังคมก็จะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนครับ
ไม่คิดว่าจะมีใครซุบซิบกันว่าเพื่อนเจ้าสาวสวยกว่าเจ้าสาวอยู่แล้วนะ เสียมารยาทตาย อีกอย่าง เราคิดว่าการที่จะเลือกใครเป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือเพื่อนเจ้าบ่าว เค้าน่าจะเลือกกันที่ความสนิทสนมและความสำคัญของเพื่อนคนนั้น ประมาณว่า ในวันที่สำคัญที่สุดของฉัน ต้องเธอนี่แหละที่ยืนอยู่ข้าง ๆ มากกว่าจะเลือกเพราะเอาอีขี้เหร่นี่ไปยืน เจ้าสาวจะได้สวย ๆ นะ
#1 by K9 At 2009-03-08 10:01,

อานุภาพ ไทยอุปถัมภ์
View full profile