2008/Sep/14

สโมสรไลออนส์  แห่งหนึ่ง ได้จัดงานลีลาศการกุศล ครั้งที่ 41 ในค่ำคืนวันที่ 14 กันยายน 2551 ผลการจัดงานก็ได้สำเร็จลุล่วงไปตามเจตนารมณืของการจัดงาน นั่นก็คือ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกสนานอย่างเต็มที่กับการลีลาศ-รำวง
วันนี้ก็จะขอบันทึกหน้าหนึ่งของงานฝ่ายพิธีการ ที่ทำท่าจะขลุกขลักตั้งแต่ต้น ก็คือ
1.วันจัดงานกระชั้นชิดเกินไป ประมาณ 1 เดือนเศษ นับย้อนจากวันจัดงาน สาเหตุก็คือ นายกสโมสรฯไม่สามารถสรุปกำหนดวัน และ สถานที่จัดงาน
วิธีแก้ไข: หากจะมีการเตรียมการจัดงานจะต้องมีเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
2.การกำหนดวงดนตรีที่จะใช้ในการจัดงาน สมาชิกอาวุโสของสโมสรเป็นผู้ระบุว่าจะให้ใช้วงดนตรีวงนั้น วงนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายพิธีการ ร่วมกับฝ่ายบันเทิง
วิธีแก้ไข: ฝ่ายบันเทิงควรจะเป็นผู้หาข้อเท็จจริงนำเสนอที่ประชุมกรรมการพิจารณาก่อนตัดสินใจ
3.สถานที่จัดงานไม่เหมาะสม เพราะเป็นสถานที่โล่งใช้พัดลมเพดาน ผู้เข้าร่วมงานแต่งตัวสวยๆ แต่เมื่อมาพบกับอากาศร้อน จะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องสำอางค์ เหงื่อจะเพิ่มความรำคาญในอีกหลายเรื่องเช่นเสื้อผ้าเปียกเพราะเหงื่อ อีกทั้ง มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากบางคนด้วย
วิธีแก้ไข: จะต้องเป็นห้องปรับอากาศเท่านั้น
4.สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ การจอดรถไม่เป็นระเบียบ
วิธีแก้ไข: คงจะต้องสัมพันธ์กับการเลือกหาสถานที่จัดงานที่จะต้องพร้อมพรั่งไปด้วยห้องปรับอากาศ และ ที่จอดรถที่พอเพียง
5.การประสานงานกับวงดนตรีไม่ชัดเจน เช่น นักร้องของวงดนตรีเป็นผู้ประกาศ ย้ายรถยนต์ เลื่อนรถยนต์ ในขณะที่ มีการขับร้องและบรรเลงดนตรี  อีกทั้งยังมีการแย่งไมโครโฟนไปประกาศแนะนำวงดนตรีให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพิธีกรในงานเท่านั้น
วิธีแก้ไข: ต้องตกลงกับวงดนตรีให้ชัดเจนว่า ไม่อนุญาตให้ทาง วงดนตรีประกาศทุกเรื่องผ่านไมโครโฟน มิเช่นนั้นแล้วก็จะเกิดภาวะ ชงักงันของการจัดงาน อันนับเป็นผลเสียต่อการจัดงาน จะประกาศเรื่องใดก็ตามจะต้องเขียนลงบนกระดาษแล้วส่งมาให้ทางฝ่ายพิธีการตรวจสอบก่อนส่งต่อให้พิธีกรบนเวทีเป็นผู้ประกาศ
6.การที่มีผู้บริจาคเงิน และ ต้องการให้มีการทำพิธีมอบ ในระหว่างงานนั้น เป็นเรื่องที่ไม่สมควรสอดแทรก หากสามารถจทำแบบประณีประนอม ก็จะต้องหาโอกาศช่วยจับรางวัล ก็จะทำให้ไม่ขัดตาต่อผู้เข้าร่วมงาม เพราะงานนี้จัดเป็นแบบทั่วไป มิใช่จัดอยู่ในแวดวงสโสมรไลออนส์เท่านั้น
วิธีแก้ไข: หาทางออกแบบนิ่มนวล หากผู้บริจาคระบุแบบมีเงื่อนไขก็จะต้องปฏิเสธิแบบนิ่มนวลเช่นกัน
7.วงดนตรีไม่สามารถเล่น หรือ บรรเลงเพลง บางจังหวะได้ เนื่องจาก วงดนตรีที่บรรเลงในงานนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมต้นเท่านั้น เท่าที่บรรเลงในงานนี้ก็นับว่าเป็นวงดนตรีที่ดีเยี่ยม สามารถบรรเลงเพลงบอลรูมสำหรับลีลาศได้เป็นอย่างดี
วิธีแก้ไข: จำเป็นที่จะต้องช่วยค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแก่วงดนตรีตามสมควร เพื่อให้ได้เพลงครบทุกจังหวะ
8.พิธีกรชาย ยังประหม่า ตื่นเวที แต่ก็นับเป็นประสบการณ์ที่จะสามารถเป็นพิธีกรที่ดี และ ดียิ่งขึ้นในอนาคต ในขณะที่ประกาษรางวัลรูเล็ตนั้นช้าเกินไป ควรจะต้องเป่านกหวี 1 วินาทีหลังจากเพลงจบลงจะสวยที่สุด
วิธีแก้ไข: หมั้นฝึกฝน หัดพูด บ่อยๆ ให้ฝึกทักษะ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สอบถามจากฝ่ายพิธีการ
9.พิธีกรหญิง ดี 95 เปอร์เซนต์ สามารถคุมเวลา คุมเวทีได้ดี เขียนสคริ้ปต์ได้ชัดเจน
วิธีแก้ไข: ขอให้มาถึงในบริเวณงานได้ก่อนเวลา 18.00 น.จะดีมากกว่าที่จะมาในเวลา 19.00 น. ซึ่งจวนตัวเกินไป และ จะแก้ไขปัญหาได้ไม่สมบูรณ์
10.ฝ่ายแจกของรางวัล เนื่องด้วย ไลออน ณัฏฐพร มีประสบการณ์ที่มีมานาน จึงไม่มีปัญหาเลย ทุกอย่างเรียบร้อย อย่างไม่มีตำหนิ 
11.ฝ่ายหาของรางวัล ไม่ได้พิมพ์รายชื่อสปอนเซอร์ครบ จึงมีการประกาศตกหล่นไปบางราย
วิธีแก้ไข: ฝ่ายหาของรางวัล จะต้องพิมพ์ และ ตรวจสอบแล้วส่งต่อให้ฝ่ายพิธีการ
ระดับความพึงพอใจ ในงาน ลำไยบอลล์ ครั้งที่ 41 นี้ ให้คะแนน
สถานที่: 50 เปอร์เซนต์
วงดนตรี: 90 เปอร์เซนต์
ที่จอดรถ: 50 เปอร์เซนต์
อากาศในห้อง: 60 เปอร์เซนต์
อาหาร: 60 เปอร์เซนต์
พิธีกรชาย: 60 เปอร์เซนต์
พิธีกรหญิง: 95 เปอร์เซนต์
ก็เป็นแนวทางปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคต ไลลอน สิริวิมล ทำหน้าที่ได้ดี ดีมาก วางใจได้ ว่าจะเป็นฝ่ายพิธีการที่เข้มแข็ง จะสามารถช่วยกันพัฒนาพิธีกรรุ่นใหม่ๆขึ้นมาช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี ขอให้กำลังใจ ให้พยายามต่อไปอีกเล็กน้อยก็จะได้ 100 เปอร์เซนต์
อานุภาพ
14/09/2008

edit @ 14 Sep 2008 16:04:58 by เป็นพิธีกรไม่ยาก

edit @ 14 Sep 2008 16:07:06 by เป็นพิธีกรไม่ยาก

edit @ 15 Sep 2008 15:18:04 by เป็นพิธีกรไม่ยาก

Comment

Comment:

Tweet


อานุภาพ ไทยอุปถัมภ์
View full profile