2007/Feb/17

การตรวจเครื่องเสียง

สิ่งหนึ่งที่พิธีกร และ นักพูด หรือ นักร้องกลัวกันมากก็คือ เครื่องเสียง หรือ ระบบเสียง เครื่องสียงไม่ดี เสียงไม่ชัด เครื่องเสียงไม่ดี เสียงก้องมากไป เพราะเร่งเอคโค่มาก ไมโครโฟนไม่ดี เพาะดูดเสียงมากไป พูดมากเหนื่อยด้วย หรือ พูดแล้วเสียงแหบ เหตุผลต่างๆเหล่านี้ล้วนไม่ดีสำหรับทั้ง พิธีกร นักพูด หรือ นักร้อง

เครื่องเสียงโรงแรมดีหรือไม่ คำตอบก็คือดี เพราะบางโรงแรมจ่ายเงินค่าเครื่องเสียงเป็นเงินแสน หลานแสนก็มี แต่ความเข้าใจของโรงแรมนั้น บางครั้งก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่จะให้เสียงที่ออกมานั้นเป็นเสียงที่ถูกเกลี่ยให้เท่าๆกันทั้งห้อง เพราะเครื่องเสียงที่ใช้อยู่นั้นเป็นเครื่องเสียงที่ใช้สำโพงตั้งอยู่ข้างหน้าเพียง 2 ตู้ หรือ 4 ตู้ ด้วยเหตุนี้เสียงจึงดังอยู่บริเวณที่ตั้งของลำโพง ใกล้ลำโพงมากเสียงก็จะดังจนหนวกหู ห่างไกลออกมาก็จะได้ยินไม่ชัด แต่ที่ดีก็มี ห้องประชุมบางแห่งของโรงแรมจะมีสำโพงฝังอยู่ในฝ้าเพดาน เดินเป็นแบบเสียงตามสายมีลายเอาท์พุทติดอยู่ในตู้ลำโพง บางแห่งก็จะติดตั้งลำโพงอยู่ข้างฝาทั้งสองฟากของห้องประชุมก็มีลายเอาท์พุทอยู่ในตู้ลำโพงเช่นกัน แบบนี้เสียงก็จะดังทั่วห้อง

เครื่องเสียงในร่มไม่สามารถใช้งานได้ดีในกลางแจ้ง โรงแรมแห่งหนึ่งไปรับจัดพิธีเปิดโรงงานแห่งหนึ่งด้วยการใช้เครื่องเสียงในร่มมีลำโพงขาตั้ง 2 ตัว ขนาบอยู่ข้างเวทีเล็กบริเวณหน้าอาคารโรงงาน เบื้องหน้าแขกที่มาร่วมงาน จำนวน 200 คน ด้วยสถานที่ที่ใหญ่และกว้างถึง 25 ไร่ ระบบเสียงที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่กลางแจ้งนี่เองที่ทำให้การควบคุมเสียงเป็นไปด้วยความยากลำบาก อีกทั้งผู้ที่ขึ้นพูด ณ แท่นพูดนั้น มีจำนวน 4 คน 4 ลักษณะเสียงที่แตกต่างกัน รวมไปถึงความสูงต่ำของผู้พูด เสียงที่ออกมาทางลำโพงนั้น 1.ไม่กังวาน 2.น้ำเสียงของเจ้าของโรงงานไม่มีพลัง 3.เสียงขาดหายเป็นห้วงๆ 4.เสียงไม่ดังพอที่จะให้คน 200 คนที่มาร่วมงานได้ยินด้วยความประทับใจ ทั้งนี้ความต้องการของเจ้าของโรงงานผู้ซึ่งชำนาญเรื่องอิเล็คทรอนิกส์อย่างมากก็มีความต้องการที่จะได้เครื่องเสียงที่เดินลายเอาท์พุทล้อมรอบผู้มาร่วมงาน จุดประสงค์ก็เพื่อจะให้ผู้มาร่วมงานจะได้ทราบถึงการกล่าวรายงานของเจ้าของโรงงาน ให้ได้ทราบรายละเอียดที่ประธานในพิธีกล่าว ทราบในรายละเอียดของบุคคลสำคัญที่ตั้งใจมาจากต่างประเทศ เพื่อมาร่วมงานและกล่าวในงานนี้เท่านั้น งานนี้ให้คะแนนเครื่องเสียงเพียง 45-50 เปอร์เซนต์เท่านั้นนับว่าน่าเสียดายอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะ พิธีการ จะต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเสียงพอสมควร หรือ สอบถามจากผู้รู้ พิธีกร ก็จะต้องรอบคอบที่จะตรวจสอบเครื่องเสียงก่อนจะถึงวันงาน หรือ ก่อนเวลามาก การทดสอบไมโครโฟนก็ควรจะทดสอบด้วยการใช้เสียงที่ออกจากฝากให้ใกล้หน้าไมโครโฟน เพื่อต้องการให้ทราบความไวของไมโครโฟนจะได้คาดเดาระยะห่างเมื่อจะต้องไปยืนอยู่เบื้องหน้าไมโครโฟน หลีกเลี่ยงการเคาะไมโครโฟน เพราะไมโครโฟนบางชนิดราคาแพงมาก แค่เพียงถูก เก๊าะๆๆ ไมโครโฟนเสียเลยก็มี หากไปก่อนเวลาแล้วพบว่า เครื่องเสียงผิดปรกติก็ยังพอที่จะมีการพัฒนา หรือ เปลี่ยนแปลงเครื่องเสียงให้ทันต่องานที่สำคัญ เพราะเครื่องเสียงก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงานที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของ พิธีการ และพิธีกร เช่นกัน

Comment

Comment:

Tweet


อานุภาพ ไทยอุปถัมภ์
View full profile