2007/Feb/17

การปรากฏกายที่งามสง่า

พิธีกร ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหญิง หรือ พิธีกรชายจะเป็นเป้าสายตา และเป็นจุดสนใจของผู้คนที่มาร่วมงาน ดังนั้นก้าวแรกที่ขึ้นสู่แท่นพูด หรือ เวทีของงานใดก็ตาม พิธีกรจะต้องดูและบุคลลิคของตนเองให้มีความเรียบร้อยเหมาะสมกับบรรยากาศของงานนั้นๆ ทรงผมต้องเรียบร้อยสมกับสมัยนิยม เครื่องแต่งกายเหมาะสม กิริยามารยาทอ่อนน้อม การทำความเคารพผู้ชม หรือ ทำการทักทายกับผู้เข้าร่วมงาน ส่วนมากก็นิยมพนมมือไหว้ เป็นเสมือนหนึ่งการทักทายด้วยมารยาทอ่อนช้อยและงดงามสมกับประเพณีของไทยเรา

การพนมมือท่าไหว้ของไทยเรานั้น มือทั้งสองประกบกันเป็นลักษณะเหมือนรูปดอกบัว นิ้วทุกนิ้วอยู่ชิดกัน เดี๋ยวนี้มีคนไหว้ผิดๆกันมาก ระบาดกันไปทุกวงการก็คือการพนมมือก็จริง ไหว้ในระดับสูงต่ำที่อยู่ในขนาดเหมาะสมก็จริง แต่กางนิ้วหัวแม่มือห่างออกจากนิ้วชี้ พบเห็นโดยทั่วไปทั้งในเวทีการประชุมสัมมนา หรือ แม้กระทั่งในจอโทรทัศน์ เป็นสิ่งแรกที่จะขอแนะนำให้พิธีกรที่จะงามสง่าจะต้องพนมมือให้ถูกต้อง

ร้ายไปกว่านั้นเวลาไหว้ใคร หรือ รับไหว้ใคร บางคนก็กางนิ้วออกทั้ง 5 นิ้ว ทำประหนึ่งว่าเป็นคนอ้วนทำให้โคนนิ้วมีเนื้อมากไปค้ำให้แต่ละนิ้วไม่สามารถหุบเป็นรูปดอกบัวได้ ก็ควรจะอนุโลมให้เฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องอ้วนเท่านั้น ก็มีเด็กนักเรียนบางคนก็มีอีกลักษณะการพนมมือไหว้ก็คือนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยนิดกันดีอยู่หรอก แต่นิ้วหัวแม่มือนี่ซิกลับหมดแรงพับก่ายกันอยู่ ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คำตอบที่ได้จากเด็กก็คือหัวแม่มือมันเมื่อย ก็นับเป็นวัฒนธรรมที่เริ่มจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ เป็นสิ่งที่พิธีกร ซึ่งผู้คนจำนวนมากมองท่านอยู่ก็ควรจะทำเป็นตัวอย่างที่ดีเอาไว้

ข้อเสนอแนะ ท่วงท่าเดินของพิธีกรจะต้องฝึกการเดินให้งามสง่าผ่าเผย อกผ่ายไหล่ผึ่ง ส่วนพิธีกรหญิงก็เดินอย่างสง่างาม หากเป็นพิธีกรคู่ก็เดินพร้อมๆกันออกมายังแท่นพูด อย่าเดินเร็วเกินไป อย่าเดินช้าเกินไป ซักซ้อมท่วงท่าการเดินก่อนเวลางานพิธีจะเริ่มต้นนั้นจะเป็นการดีที่สุด

Comment

Comment:

Tweet


ว้าว ได้ความรู้เยอะเลยค่ะ
ขอบคุณนะค่ะ ไว้จะได้เอาไปใช้ในครั้งต่อไปที่ได้เป็นพิธีกรแน่ๆค่ะ

อานุภาพ ไทยอุปถัมภ์
View full profile